Dottato Bianco

Dottato Bianco

Description

Variety: Dottato Bianco
Period of maturation: mid-August